Scratch

Scratch is gratis software die ontwikkeld is om te leren hoe computers werken. De speelse presentatie, alsof je met lego aan het bouwen bent, maakt het toegankelijk voor iedereen die kan lezen. Het toepassingsgebied is enorm breed, bijvoorbeeld animatie, rekenen, verhalen, games, simulatie en muziek. Ondanks die breedte kan op de meeste terreinen ook heel diep worden gegaan. Zo is een klassiek spelletje als Pong snel gebouwd, maar zijn er ook Scratchers die er eer in scheppen om een complexere game als Portal na te bouwen.

Het programmeren van computers stimuleert belangrijke vaardigheden: creatief denken, probleem analyse, doelgericht werken, samenwerken, doorzettingsvermogen zijn er een paar van. In een wereld waarin we steeds meer vertrouwen op geautomatiseerde hulpmiddelen is het verstandig gevoel te ontwikkelen voor de mogelijkheden en beperkingen van zulke systemen. Scratch daagt uit daarover na te denken.

Scratch, de naam is ontleend aan de DJ-stijl uit begin jaren 80, stimuleert via haar site remix cultuur. Iedereen is uitgenodigd Scratch werk te publiceren en voort te bouwen op het werk van anderen.

Scratch is ontwikkeld door Mitch Resnick en zijn studenten en medewerkers van MIT’s Lifelong Kindergarten. Universiteiten als Harvard en Berkeley gebruiken Scratch voor hun onderwijs. Doordat Scratch open source is kan het worden uitgebreid. De toepassing build your own blocks is daar een sterk voorbeeld van.

In Nederland is de presentie van Scratch bescheiden en versnipperd. Stichting Scratchweb stelt zich tot doel daar verandering in te brengen. De website scratchweb.nl is een portaal voor Nederlandse Scratch initiatieven